Stora hallen

Stora hallen

Stora hallen består av 14 banor. Förutom väldigt goda badmintonmöjligheter så finns också innebandybanor inritade med tillhörande sarger.