MBCs utsida

MBCs utsida

Hallen har två ingångar, ingången närmast anses vara huvudentrén. Båda ingångarna är mot parkeringen.